10 misverstanden over de kinderalimentatie

10 misverstanden bij kinderalimentatie - Scheidingsplanner Amsterdam & Amstelveen

Wanneer u gaat scheiden bent u verplicht om afspraken te maken over de kinderen. Deze afspraken legt u vast in het ouderschapsplan. Ook de afspraken over de kinderalimentatie komen in het ouderschapsplan te staan. Voor veel scheidende ouders is de kinderalimentatie vaak een lastig onderwerp en er bestaan dan ook veel misverstanden over. Om u op weg te helpen hebben wij een top 10 van misverstanden over kinderalimentatie samengesteld.

1. Alimentatieverplichting eindigt zodra kind 18 jaar wordt

Er geldt een verlengde onderhoudsplicht totdat het kind 21 jaar wordt. Dat betekent dat u tot die tijd verplicht bent te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie. Het maakt daarbij niet uit of de kinderen wel of niet thuis wonen. Verder geldt deze verplichting ongeacht of de ouders het eens zijn met de studiekeuze van hun kind. Het kan zijn dat de afgesproken bijdrage eerder vervalt, bijvoorbeeld als een kind voor de 21e verjaardag financieel zelfstandig wordt. Wel wordt uw kind vanaf 18 jaar zelf onderhoudsgerechtigd. Dat betekent dat vanaf dat moment de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind zelf moet worden betaald.

2. Alimentatie stopt na 21e jaar

De plicht tot het betalen van kinderalimentatie eindigt doorgaans als uw kind 21 jaar wordt. Van deze wettelijke bepaling kunt u echter op verschillende manieren afwijken. Zo kunt u contractueel vastleggen dat u als ouder nadat het kind 21 jaar is geworden nog in de kosten blijft bijdragen, bijvoorbeeld omdat uw kind nog studeert.

3. Het betalen van kinderalimentatie kan worden uitgesloten

Dit mag niet. U bent vrij om afspraken te maken over de hoogte van de verschuldigde kinderalimentatie, maar een afspraak waarin betaling van kinderalimentatie wordt uitgesloten is niet rechtsgeldig.

4. De kinderalimentatie kan niet meer gewijzigd worden

Dit kan wel. Als uw financiële omstandigheden wijzigen (u gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen), dan kan dit betekenen dat de kinderalimentatie moet worden gewijzigd. De eerder vastgestelde alimentatiebijdrage blijft echter altijd van kracht totdat u in overleg nieuwe afspraken heeft gemaakt of als de rechter een gewijzigde bijdrage vaststelt. Het eenzijdig aanpassen van de alimentatie is dus niet toegestaan.

5. Pas na scheiding recht op alimentatie

Een verzorgende ouder heeft niet alleen na een scheiding recht op kinderalimentatie. Als tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap de ouders niet meer samenwonen, moet de niet-verzorgende ouder bijdragen in de kosten van het onderhoud van de kinderen.

6. Ik hoef geen alimentatie te betalen omdat ik mijn kind niet zie

De alimentatieplicht staat los van het contact tussen de alimentatieplichtige en het kind. Ook wanneer er geen omgang plaatsvindt, blijft de alimentatieplichtige verplicht om alimentatie te betalen.

7. Als afspraken niet worden nagekomen, mag de betaling worden gestopt

Al komt de ouder die de kinderalimentatie ontvangt andere afspraken niet na, dan nog moet u blijven doorbetalen. U mag dus niet uit eigen beweging de betaling van de kinderalimentatie staken of opschorten.

8. Bij co-ouderschap hoef ik geen kinderalimentatie te betalen

Ook al wordt de zorg voor de kinderen (min of meer) gelijk verdeeld dan kan er alsnog kinderalimentatie worden vastgesteld. Bijvoorbeeld in het geval dat de ene ouder meer draagkracht heeft dan de ander en een bijdrage in de kosten van de andere ouder noodzakelijk is.

9. Ik heb er recht op om te weten waaraan de kinderalimentatie wordt besteed

Nee, dat is niet waar. Een alimentatieontvanger is niet verplicht om aan de alimentatiebetaler verantwoording af te leggen over de besteding van de kinderalimentatie of toestemming te vragen of de alimentatie aan bepaalde zaken mag worden besteed. Een alimentatieontvanger is ook niet verplicht om betalingsoverzichten of bankafschriften met betrekking tot de besteding van de kinderalimentatie aan de alimentatiebetaler te laten zien.

10. Voor niet dagelijkse kosten moet extra worden betaald

Nee, in beginsel moet de ouder die de alimentatie ontvangt het met deze bijdrage doen. Ook incidentele uitgaven, zoals de aanschaf van een laptop of fiets of voor hobby en sport, moeten uit de bijdrage worden betaald. Uitgezonderd als u hier andere afspraken over heeft gemaakt.

Wilt u meer weten over alimentatie of wilt u een herberekening van alimentatie laten uitvoeren? Neem dan contact op met ons op. Bel 020 – 345 33 01 of stuur een e-mail naar amstelland@scheidingsplanner.nl

Geef een reactie

Scheidingsplanner Amstelland

Scheiden in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel en Uithoorn.

Volg ons op:

Facebook
GOOGLE
LinkedIn
YouTube
Twitter

Meer weten?

Bel 020 - 345 33 01 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 

Interessant? Delen mag!