Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De Scheidingsplanner Amstelveen is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan De Scheidingsplanner Amsterdam & Amstelland of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Scheidingsplanner Amstelveen.

Voor eventuele toestemming kunt u zich wenden tot:

De Scheidingsplanner Amstelveen
Burt Tenthof van Noorden
Amsterdamseweg 535
1181 BS Amstelven
Telefoon: 020 – 345 33 01
E-mail: amstelland@scheidingsplanner.nl

© 2018 De Scheidingsplanner Amstelveen , alle rechten voorbehouden.

Op al onze diensten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing .