Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De Scheidingsplanner Amsterdam & Amstelland is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan De Scheidingsplanner Amsterdam & Amstelland of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Scheidingsplanner Amsterdam & Amstelland.

Voor eventuele toestemming kunt u zich wenden tot:

De Scheidingsplanner Amsterdam & Amstelland
Burt Tenthof van Noorden
Amsterdamseweg 535
1181 BS Amstelven
Telefoon: 020 – 345 33 01
E-mail: amstelland@scheidingsplanner.nl

© 2014 De Scheidingsplanner Amsterdam & Amstelland, alle rechten voorbehouden.

Op al onze diensten en leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing .

 

Scheidingsplanner Amstelland

Scheiden in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel en Uithoorn.

Volg ons op:

Facebook
GOOGLE
LinkedIn
YouTube
Twitter

Meer weten?

Bel 020 - 345 33 01 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.