Stap niet in de valkuilen van de fiscale gevolgen van een scheiding

De fiscale gevolgen en valkuilen van een scheiding

In de maand maart kennen veel huishoudens stress. U herkent het misschien wel: oeps… de belastingaangifte moet nog de deur uit! En wellicht is het voor u – zoals zo velen – ook een uitstelmoment en een last minute klus. Want leuker kunnen ze het niet maken, toch? Een scheiding kent ook veel fiscale gevolgen kent. De meeste aandacht in het traject gaat over het algemeen uit naar de zorg voor de kinderen, de boedelverdeling en de hoogte van de alimentatie. Toch moet u de fiscale gevolgen van een scheiding niet onderschatten. En net als bij de belastingaangifte op tijd voldoende zorg aan de fiscaal voordeligste oplossing besteden.

Valkuil 1

Het Fiscale Partnerschap

Het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting voor echtgenoten/geregistreerd partners eindigt op het moment dat:

• U het verzoek tot scheiding heeft ingediend bij de rechter;
• U niet meer op hetzelfde adres bent ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

Voldoet u niet aan beide voorwaarden, dan ziet de Belastingdienst u nog steeds als fiscale partners.

Vaak eindigt het fiscaal partnerschap in de loop van het jaar. De afspraken staan keurig vermeld in het convenant en het convenant is getekend. Tijd om over te gaan tot indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank. U bent er samen aan toe om het helemaal af te ronden en dus moet het verzoekschrift ook maar snel bij de rechtbank worden ingediend.

Het fiscaal partnerschap eindigt dus op dat moment. U kunt dan samen voor bepaalde inkomens- en aftrekposten nog wel kiezen voor fiscaal partnerschap voor de rest van het jaar. Maar dan houdt het in beginsel toch echt op.

Maar eigenlijk wilt u dat niet. Bijvoorbeeld omdat door de gemaakte afspraken het fiscale moment van heffen of in aftrek brengen juist plaats vindt in het jaar daarna. En er is geen fiscaal partnerschap. Er zijn ongewenste fiscale gevolgen van de afspraken bij één van de partners. En juist door bijvoorbeeld het fiscale partnerschap zou u die ongewenste gevolgen nou net kunnen wegnemen. Een latere indiening van het verzoekschrift kan dan zeer wenselijk. Een juiste tijdsplanning kan deze valkuil voorkomen.

Valkuil 2

De eigen woning

Zodra één van de partners het huis verlaat, heeft dat gevolgen voor de eigen woningregeling. Conform de scheidingsregeling wordt de koopwoning voor de vertrekkende partner nog maximaal twee jaar lang fiscaal als eigen woning gezien. Het is afhankelijk van de juridische eigendomsverhouding en de juridische schuldverhouding, wie van de partners het eigenwoningforfait en de aftrekbare rente in die periode moet aangeven. Bij gemeenschap van goederen is dit ieder de helft, bij huwelijkse voorwaarden kan de eigendomsverhouding natuurlijk anders liggen.

Wanneer gaat nu die tweejaarperiode in. Een veel voorkomend voorbeeld uit de praktijk: partners zijn reeds 1 ½ jaar uit elkaar en één van de partners woont ook al samen met een nieuwe partner. Met het regelen van de scheiding hebben ze gewacht tot ze in rustiger vaarwater terecht zijn gekomen en het met de kinderen goed loopt. In de praktijk wordt dan vaak gedacht, dat de tweejaarperiode pas gaat lopen als de partners ieder op een eigen woonadres staat ingeschreven.

Dat is niet zo: de termijn gaat in op het moment dat één van de partners de woning definitief verlaat. Dat hoeft uiteraard niet het moment te zijn waarop men uit de woning vertrekt. Als de beslissing om ook echt te gaan scheiden dan nog niet genomen is, dan gaat de tweejaarperiode vooralsnog niet in. Op het moment dat het duidelijk is dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is, dan gaat de tweejaarperiode in. In ons voorbeeld is na een half jaar duidelijk geworden dat de scheiding onomkeerbaar is, doordat één van de partners bij de nieuwe partner is gaan wonen. Van de tweejaarperiode is dus al een jaar voorbij. De horizon om met behoud van de aftrek van de hypotheekrente de zaken samen te regelen is een heel stuk korter geworden dan men dacht.

En zo zijn er juist met betrekking tot de eigen woning nog heel veel meer valkuilen te noemen.

Valkuil 3

Het Pensioen

Het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, wordt tussen beide partijen verrekend. Ook als u in de huwelijkse voorwaarden heeft afgesproken, dat niets van het inkomen of vermogen met de ander wordt gedeeld. Dit wordt ‘verevening’ genoemd. U kunt hier alleen van afwijken door in de huwelijkse voorwaarden of in het scheidingsconvenant een andere verdeling met elkaar af te spreken.

Er worden nog wel eens andere afspraken over het pensioen gemaakt. Bijvoorbeeld omdat één van de partners de overwaarde van de woning niet gefinancierd krijgt om de andere partner uit te kopen. De oplossing wordt nog wel eens gevonden door een uitruil te laten plaatsvinden van het recht op de overwaarde en het recht op het te verevenen pensioen.

Fiscaal kan dat echter niet zo maar. Bij de ene partner vindt een heffing plaats terwijl de andere een aftrekpost krijgt. U kunt dan tegen ernstige liquiditeitsproblemen aanlopen: u heeft de bakstenen van de woning gekregen, maar moet nog wel afrekenen met de fiscus en die bakstenen kunnen niet verzilverd worden. Inzicht in de gevolgen én de juiste afspraken in het convenant had dit kunnen voorkomen.

Overigens is de oplossing van uitruil zeer afhankelijk van de persoonlijke en fiscale feiten, omstandigheden en wensen van iedere partner. Bijvoorbeeld koopt de andere partner wel of niet zelf een nieuwe woning. Een goede afweging van alle factoren is van belang om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Belasting besparen

Tot slot een belastingtip. Voor 2015 en 2016 kan de verplichting inzake toekomstige kinderalimentatiebetalingen nog worden opgenomen in box 3 voor de inkomstenbelasting. Per 1 januari 2017 is deze aftrek in box 3 niet langer mogelijk. Als u vermogen heeft dat boven de vrijstelling uitkomt en u heeft een kinderalimentatieverplichting, kunt u in 2015 en 2016 dus nog belasting besparen.

Valkuil 4

Levensverzekeringen

Er zijn veel valkuilen te benoemen in het geval van levensverzekeringen. Zowel in het geval van een gemeenschap van goederen als bij huwelijkse voorwaarden.

Denk aan het in aanmerking nemen van een latente inkomstenbelastingclaim op een lijfrenteverzekering. De toekomstige lijfrente-uitkeringen zijn immers belast met inkomstenbelasting. En dan gaat u toch niet de bruto waarde met elkaar verrekenen als één van beiden de lijfrentepolis krijgt toebedeeld? Dat hangt echter geheel af van de fiscale afspraken die er tussen de partners worden gemaakt! Als die afspraken niet goed zijn, betaalt u tweemaal voor een heffing van inkomstenbelasting. Een goed inzicht in de fiscale gevolgen bij een verrekening/toedeling van lijfrenteverzekeringen voorkomt een dubbele heffing.

Gratis scheidingsboekje

Scheidingsboekje_mockup_voor_op_site_homepage_bannerWilt u weten wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Bestel dan ons gratis boekje “Een nieuwe start…”. 

In ons boekje vindt u alle informatie in heldere en duidelijke taal beschreven. Zo weet u precies wat belangrijk is in deze hectische periode.

Vraag het boekje nu aan

Meer nieuws over dit thema

Waarom de Scheidingsplanner Amsterdam & Amstelveen

Burt Tenhof van Noorden | Scheidingsplanner Amsterdam & Amstelveen

 

 

 

 

Wij bieden u een totaaloplossing voor elke scheiding. Dus wat uw verhaal ook is, wij hebben altijd een aanpak die bij u past. Daarnaast zijn wij anders dan anderen. Wij regelen uw scheiding niet alleen juridisch, maar juist ook op financieel én fiscaal gebied. Hiervoor hebben wij alle kennis zelf in huis en dat maakt onze aanpak uniek. Wij gaan dus een stap verder dan een advocaat of mediator tegen een concurrerende prijs.

Lees verder

Meer weten of een afspraak maken?

Bel 020 – 345 33 01 of vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

* Graag invullen

Scheidingsplanner Amstelland

Scheiden in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Duivendrecht, Ouderkerk aan de Amstel en Uithoorn.

Meer weten?

Bel 020 - 345 33 01 voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Volg ons op:

Facebook
GOOGLE
LinkedIn
YouTube
Twitter