U bent als scheidende ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen voor uw minderjarige kinderen. Omdat situaties na de scheiding kunnen veranderen, kan het voorkomen dat u het ouderschapsplan moet herzien. Ook kan het gebeuren dat bepaalde afspraken niet meer goed werken omdat de kinderen ouder zijn geworden. Tevens kunnen uw kinderen andere afspraken wensen omdat hun behoeftes zijn veranderd. Gemaakte afspraken zult u daarom zo nu en dan in goed overleg moeten herzien om het ouderschapsplan actueel te houden.

Veel voorkomende redenen om het ouderschapsplan te herzien

We zien in de praktijk vaak deze redenen om het ouderschapsplan te herzien:

  • Co-ouderschap werkt in de praktijk niet (meer) voor de kinderen
  • Omgangsregeling werkt in de praktijk niet (meer) voor de kinderen
  • In de praktijk blijkt dat bepaalde afspraken toch niet werken
  • Behoeften kinderen veranderen omdat ze ouder worden
  • U of uw ex-partner heeft een nieuwe relatie
  • Uw kind gaat van de basisschool naar de middelbare school
  • Verhuizen in verband met een nieuwe relatie of een andere baan
  • U of uw ex-partner heeft een andere baan of andere werktijden gekregen
  • U of uw ex-partner gaat meer of minder verdienen

Het ouderschapsplan periodiek toetsen

Omdat het ouderschapsplan een levend document is, zal het met u, uw ex-partner en uw kinderen moeten meegroeien. Het is dus belangrijk om het ouderschapsplan periodiek te toetsen. Hoe loopt het? Hoe ervaren de kinderen de gemaakte afspraken? Wat kan eventueel anders? Moeten we nieuwe afspraken maken die beter werken? Door de gemaakte afspraken periodiek te toetsen, houdt u het ouderschapsplan actueel. Wij adviseren u om bij het opstellen van het ouderschapsplan meteen de afspraak vast te leggen dat u bijvoorbeeld samen jaarlijks het plan gaat toetsen en waar nodig gaat herzien.

Ouderschapsplan (laten) herzien

Als u afspraken in het ouderschapsplan wilt herzien, dan kunt u dat het beste in onderling overleg doen. Want in onderling overleg worden de beste afspraken gemaakt. Daar kunt u soms best wel wat hulp bij gebruiken is onze ervaring. Bijvoorbeeld voor een herberekening van de kinderalimentatie omdat u of uw ex-partner zijn/haar baan verliest en hierdoor minder inkomen heeft. Of omdat de gewenste aanpassingen van u en uw ex-partner nog niet (helemaal) op één lijn liggen. Met onze begeleiding kunt u samen een oplossing bereiken. Wij toetsen uw huidige ouderschapsplan aan de actuele situatie en leggen de nieuwe afspraken voor u vast in een gewijzigd ouderschapsplan.

Meer weten over het herzien van uw ouderschapsplan?

Bel 020 – 345 33 01 of stuur een e-mail naar amstelland@scheidingsplanner.nl