Eigen huis en scheiding - Scheidingsplanner Amsterdam & Amstelveen

Als u besluit om te gaan scheiden, komen er allerlei vragen bij u op. Waar ga ik wonen of kan ik in de huidige woning blijven wonen? Hoe gaan we de zorgverdeling en de kosten voor de kinderen regelen? En niet onbelangrijk: waar moet ik straks de boodschappen van betalen? Een hoeveelheid aan vragen, waar gedurende het scheidingstraject een antwoord op moet worden gevonden. Bij een scheiding met een eigen huis spelen er zelfs meerdere ‘bijzaken’, waar u rekening mee moet houden. En vaak zijn dingen dan niet zo eenvoudig als ze lijken te zijn zoals uit dit praktijkvoorbeeld blijkt.

De situatie

Man en vrouw, geen minderjarige kinderen, hebben een eigen woning. De waarde van de woning is € 250.000 en de hypotheek € 200.000. Er is een aflosvrije hypotheek afgesloten en de rente van de hypotheek bedraagt een variabele rente van 2,0%. Maandelijks wordt er een bedrag van € 335,- aan hypotheekrente betaald en hiervan ontvangen zij nog een klein deel terug van de fiscus.

De man wil graag na de scheiding in het huis blijven wonen en na verdeling van het spaargeld, kan hij het aandeel van de vrouw in de overwaarde, aan de vrouw betalen. De vrouw is akkoord met deze verdeling en wil graag zo snel mogelijk de financiële zaken regelen, zodat ieder met zijn/haar eigen toekomst aan de slag kan gaan.

Zo moeilijk is het toch niet?

De man en vrouw willen de echtscheiding graag door ons laten afwikkelen. Volgens hen kan de echtscheiding snel en gemakkelijk geregeld worden, omdat alles al in onderling overleg geregeld is. De inboedel en auto’s waren verdeeld, net als de pensioenen. Daarnaast wilden ze geen partneralimentatie afspreken, omdat ieder in zijn/haar eigen kosten van levensonderhoud kan voorzien. Ons werd gevraagd om de onderlinge afspraken in een convenant op te nemen, zodat dit getekend kon worden, want zo moeilijk is het allemaal niet!

Natuurlijk willen wij elke scheiding zorgvuldig regelen, zodat men achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Daarom hebben wij tijdens het eerste gesprek aan beide partijen uitgelegd, dat ondanks de onderlinge afspraak de bank nog wel haar toestemming aan de overname van de woning door de man moest geven. Volgens man en vrouw kon dat geen problemen opleveren, want een hypotheeklast van € 335,- per maand is toch gemakkelijk op te brengen? Het is nog lager dan de huur voor een woning.

Maar klopt dat?

Nee, een geldverstrekker kijkt hier toch echt anders naar. De hypotheekverstrekker bepaalt namelijk op basis van inkomen wat er maximaal aan hypotheek verstrekt kan worden.

Het Nationaal Instituut voor budgetvoorlichting (Nibud) stelt elk jaar per inkomensgroep vast welk hypotheekbedrag huishoudens maximaal kunnen lenen, zonder dat ze in de financiële problemen komen. Deze zogenoemde financieringslastpercentages laten zien, welk deel van het inkomen er maximaal aan hypotheeklasten uitgegeven mag worden. Hypotheekverstrekkers zijn verplicht die percentages te gebruiken bij het berekenen van het hypotheekbedrag.

De gevolgen voor deze situatie

De man heeft een bruto jaarinkomen van € 38.000. Aan de hand van het financieringspercentage, gaat de hypotheekverstrekker op basis van dit inkomen berekenen wat de man maximaal aan hypotheek mag afsluiten. De rente speelt in deze berekening ook een rol. Als de rente korter dan een periode van 10 jaar vaststaat, moet er gerekend worden met een rentepercentage van 5,0%. Bij deze toets rente blijkt dat de man maximaal € 155.000 aan hypotheek mag afsluiten. Als de rente voor meer dan 10 jaar vaststaat, dan moet er met de offerterente gerekend worden. Stel dat de rente voor 10 jaar vast 2,0% bedraagt, dan kan de man maximaal € 175.00 lenen. Toen wij beide partijen uitlegden hoe geldverstrekkers kijken naar het verlenen van hypotheekleningen, viel dat natuurlijk zacht gezegd rauw op hun dak.

Om de woning geheel aan de man over te kunnen dragen, was alles dus toch niet zo eenvoudig geregeld als ze gedacht hadden. Uiteindelijk is het wel gelukt met (financiële) behulp van familieleden van de man en door een creatieve oplossing te bedenken.