Veelgestelde vragen > Scheiding & alimentatie

Alimentatie is een veelbesproken vraagstuk bij een scheiding. Op deze pagina geven wij u het antwoord op de meest gestelde vragen over partner- en kinderalimentatie bij het beëindigen van een samenleving, geregistreerd partnerschap of een huwelijk onder gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. U kunt ook zelf uw alimentatie bereken.

Let op! Sommige alimentatiebetalende ouders  moeten straks mogelijk een hoger bedrag betalen aan alimentatie na een uitspraak van de Hoge Raad op 9 oktober 2015. Lees er meer over in het nieuwsartikel.

U heeft samen besloten uit elkaar te gaan of u legt zich neer bij de beslissing van uw partner om te scheiden. U blijft na de echtscheiding echter wel verplicht om financieel voor elkaar en uw eventuele kinderen te zorgen. Deze onderhoudsplicht is wettelijk vastgelegd. U heeft de mogelijkheid om met uw partner af te spreken om geen alimentatie aan elkaar te betalen. Bijvoorbeeld als u ieder in eigen levensonderhoud voorziet is dit een optie. Dit moet dan wel vastgelegd worden in het convenant.

SOORTEN ALIMENTATIE
Er zijn twee soorten alimentatie:
• Kinderalimentatie
• Partneralimentatie

Als u kinderen heeft dan bent u beiden, naar draagkracht, onderhoudsplichtig. Bij partneralimentatie is het in de wet geregeld dat degene met het hoogste inkomen bijdraagt aan de kosten van levensonderhoud van de partner met het laagste inkomen. Over het algemeen wordt de alimentatie maandelijks betaald door een bepaald bedrag aan de ander over te maken.

HOOGTE VAN DE ALIMENTATIE
De hoogte en de duur van partneralimentatie kunt u in onderling overleg afspreken. Kunt u er samen niet uitkomen, dan zal een rechter de hoogte van de alimentatie vaststellen. Voor de kosten van de kinderen heeft u minder mogelijkheden om afwijkende afspraken te maken. Kinderen hebben recht op alimentatie tot ze 21 jaar zijn of financieel voor zichzelf kunnen zorgen.

VOOR WIE GELDT DE ALIMENTATIEPLICHT?
Er is een alimentatieplicht voor:
• Gescheiden ouders voor hun kinderen
• Getrouwde partners die besluiten te gaan scheiden
• Geregistreerde partners die besluiten te gaan scheiden

Er is wettelijk geen verplichting tot partneralimentatie voor samenwoners die uit elkaar gaan. Soms is deze plicht echter wel door u vastgelegd in het samenlevingscontract.

Zoals in vraag 1 beschreven, bent u na een echtscheiding verplicht om financieel voor elkaar te blijven zorgen. Wanneer één van de twee partners niet volledig in zijn of haar eigen onderhoud kan voorzien, komt partneralimentatie in beeld. Dit wordt ook wel de huwelijksgerelateerde behoefte genoemd. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat diegene gedurende het huwelijk een bepaald welstandsniveau gewend was en dit ook na de scheiding moet kunnen blijven behouden.

Recht op partneralimentatie geldt bij het beëindigen van een huwelijk in gemeenschap van goederen, bij een huwelijk onder huwelijkse voorwaarden en bij een geregistreerd partnerschap. Wanneer een samenleving beëindigd wordt, is partneralimentatie niet verplicht tenzij anders is vastgelegd

Een onderhoudsplicht is wettelijk vastgelegd, dus na de echtscheiding blijft u verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. U kunt afwijkende afspraken maken als u echt alle banden wilt verbreken. Let er wel op dat u dit vastlegt in het convenant.

Er is plicht tot/recht op partneralimentatie bij:
• Het beëindigen van een huwelijk, zowel bij een huwelijk in gemeenschap van goederen en als onder huwelijkse voorwaarden;
• Het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Er geldt geen verplichting tot partneralimentatie bij de verbreking van een samenleving. Heeft u echter in het samenlevingscontract een onderhoudsverplichting vastgelegd, dan is er wel sprake van een verplichting tot partneralimentatie. Het is dan wel belangrijk om alle uitgangspunten en afspraken goed vast te leggen omdat er op basis van de wet geen alimentatieplicht voor samenwoners is.

Partneralimentatie is van toepassing als de inkomens van u en uw ex-partner verschillen. Degene met het hoogste inkomen draagt bij aan de levensonderhoudskosten voor de partner met het laagste inkomen.

WANNEER EINDIGT DE PARTNERALIMENTATIE?
Al hoewel de financiële zorgplicht wettelijk is geregeld, is  de overheid wel van mening dat de alimentatieplicht een keer eindigt. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
• Zijn er geen kinderen en heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd, dan is de periode van 
de alimentatieverplichting gelijk aan de huwelijkse periode.
• Zijn er wel kinderen of bent u langer dan vijf jaar getrouwd geweest, dan duurt de
 alimentatieverplichting twaalf jaar.

De ontvangen partneralimentatie moet ingevuld worden onder ‘andere inkomsten’ (Box 1) bij uw inkomstenbelastingaangifte. Waarschijnlijk moet u er dan nog wel inkomstenbelasting over betalen. De gemaakte kosten om de alimentatie daadwerkelijk te ontvangen, zoals advocaatkosten, kunt u eenmalig als aftrekbare kosten op uw aangifte inkomstenbelasting invullen. De Scheidingsplanner adviseert om via een voorlopige aanslag van de Belastingdienst de alimentatie inkomsten op te geven. U betaalt dan maandelijks belasting over de partneralimentatie en heeft als voordeel dat u verrassingen na afloop van het jaar voorkomt. De ontvangen kinderalimentatie hoeft u niet in te vullen op uw belastingaangifte. De kosten die zijn gemaakt om de kinderalimentatie te ontvangen, zijn niet aftrekbaar.

LET OP! VERANDERINGEN BELASTINGREGELS 2015

 

Per 1 januari 2015 veranderende belastingregels. De (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlofkorting worden afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van de kinderen jonger dan 21 jaar. Deze wijziging heeft invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Dat komt omdat nu in de berekening hiervan het fiscaal voordeel wordt meegerekend in de vaststelling van het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen.

Wilt u weten welke gevolgen al deze wijzigingen voor u hebben en of dit consequenties heeft voor de vastgelegde afspraken? Neem dan contact met ons op, we beantwoorden graag uw vragen.

U blijft na de scheiding u samen verantwoordelijk voor de kinderen, dit geldt zowel voor de zorg als voor de financiën. Uiteraard is het erg belangrijk dat uw kinderen op emotioneel en financieel gebied zo min mogelijk van de echtscheiding merken. Bij het inschakelen van de Scheidingsplanner om de kinderalimentatie te laten berekenen, bent u hiervan verzekerd en weet u beide als ouders wat er met het geld gebeurt.

HOOGTE VAN DE KINDERALIMENTATIE
Samen met uw ex-partner kunt u afspraken maken over de hoogte en de wijze van betalen van de kinderalimentatie. Bij het maken van die afspraken is het de bedoeling dat het kind dezelfde dingen kan blijven doen als voor de scheiding. In het ouderschapsplan of het echtscheidingsconvenant worden de gemaakte afspraken vastgelegd.
 De rechter toetst overigens altijd bij minderjarige kinderen de afspraken die u samen heeft gemaakt. 
Bent u er samen niet uitgekomen, dan beslist de rechter.

AFKOPEN KINDERALIMENTATIE
Het in één keer met een koopsom afkopen van de kinderalimentatie is niet mogelijk.

KINDERALIMENTATIE EN INDEXERING
De kinderalimentatie wordt jaarlijks aangepast aan de gestegen prijzen, tenzij u dit anders heeft afgesproken. Tegen het eind van het jaar bepaalt door de minister van Justitie met welk percentage de alimentatieafspraken worden aangepast.

EINDE VAN DE KINDERALIMENTATIE
De kinderalimentatie eindigt op de 21e verjaardag van een kind. Tot die tijd zijn ouders volgens de wet verplicht bij te dragen. Tot het 18e levensjaar wordt de bijdrage kinderalimentatie genoemd. Vanaf het 18e levensjaar is het een bijdrage in de kosten van een studie en levensonderhoud.

Een afgesproken bijdrage kan eerder vervallen, bijvoorbeeld als een kind financieel zelfstandig wordt voor de 21e verjaardag. 
Daarnaast kunnen ouders ook samen afspreken dat zij langer dan de 21e verjaardag blijven bijdragen, bijvoorbeeld omdat het kind nog studeert. Deze afwijkende afspraak moet worden vastgelegd in het convenant.

DE REKENMETHODE VAN DE SCHEIDINGSPLANNER
De hoogte van de kinderalimentatie is van een aantal zaken afhankelijk: het inkomen, de woning waar uw kinderen gaan wonen en de periodes waarin deze bij de andere ouder zijn. De Scheidingsplanner heeft een unieke rekenmethode voor de alimentatie ontwikkeld. Hierin laten we precies zien wie welk bedrag, wanneer en waarvoor moet betalen. U ziet daardoor meteen waar de hoogte van van de alimentatie op gebaseerd is.

Het model van de Scheidingsplanner zorgt voor duidelijkheid, transparantie én wederzijds begrip bij zowel de betaler als de ontvanger. Ook zorgt het voor een betere communicatie met de kinderen, omdat het duidelijk maakt dat niet alles door alleen mama of papa betaald wordt. Daarnaast is het model ook goed toepasbaar wanneer er omstandigheden veranderen, zoals bij het verliezen van een baan of een studie van de kinderen.

Hoe u de kinderalimentatie het beste kunt regelen, is afhankelijk van uw situatie:

UW KIND WOONT BIJ UW EX-PARTNER
Voor kinderen tot 18 jaar moet u aan uw ex-partner alimentatie betalen. Uw ex-partner
 betaalt vervolgens voor het kind alle kosten en uitgaven en ontvangt ook de kinderbijslag. Na het 18e jaar kunt u rechtstreeks aan het kind de kinderalimentatie betalen.

UW KIND WOONT BIJ U EN UW EX-PARTNER (CO-OUDERSCHAP)
Deelt u samen met uw ex-partner de zorg voor uw kind(eren), dan kunt u het beste speciaal voor het kind een rekening
  openen. Hierop worden de kinderbijslag en de alimentatie (van u en uw ex-partner) gestort. Van die rekening kunnen dan de kosten betaald worden. Over de betaling van de kinderkosten kan er vooral bij co-ouderschap veel discussie ontstaan. De Scheidingsplanner gebruikt voor kinderkosten bij co-ouderschap een op de praktijk gebaseerd rekenmodel. Ons model is gericht op een eenvoudige, maar eerlijke verdeling van het kinderbudget tussen de ouders. Neem contact met ons op voor meer informatie over dit model.

UW KIND WOONT BIJ U
U betaalt de kosten en uitgaven van uw kind. Als uw ex-partner draagkracht heeft, ontvangt u van hem/haar kinderalimentatie.

Waarom de Scheidingsplanner Amstelveen

Burt Tenhof van Noorden | Scheidingsplanner Amsterdam & Amstelveen

 

 

 

 

Wij bieden u een totaaloplossing voor elke scheiding. Dus wat uw verhaal ook is, wij hebben altijd een aanpak die bij u past. Daarnaast zijn wij anders dan anderen. Wij regelen uw scheiding niet alleen juridisch, maar juist ook op financieel én fiscaal gebied. Hiervoor hebben wij alle kennis zelf in huis en dat maakt onze aanpak uniek. Wij gaan dus een stap verder dan een advocaat of mediator tegen een concurrerende prijs.

Lees verder

Gratis scheidingsboekje

Wilt u weten wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis scheidingsboekje aan. In ons boekje vindt u alle informatie in heldere en duidelijke taal beschreven. 
Bestel hier uw gratis exemplaar.

Meer weten of een afspraak maken?

Bel 020 – 345 33 01 of vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

[si-contact-form form=’1′]