Veelgestelde vragen > Echtscheiding overige

Bij de afwikkeling van uw echtscheiding spelen er behoorlijk wat vragen. Hoe ziet het scheidingstraject eruit? Wie schakelen we in om de scheiding te regelen en regelen we het samen of alleen? Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde algemene vragen rondom een echtscheiding.

Bij iedere echtscheiding of een verbreking van een samenleving moeten er afspraken gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de alimentatie, de bezittingen en schulden, het huisde kinderen enzovoorts. Misschien is het mogelijk om in overleg met uw partner afspraken te maken. Een deskundige kan u daarbij helpen.

Als het niet lukt om in overleg afspraken te maken, dan kunt u ieder een eigen adviseur inschakelen. En komt u er echt samen niet uit, dan kan de rechter beslissingen nemen.

Wij adviseren u de echtscheiding gezamenlijk te regelen. Dit bespoedigt niet alleen het proces, maar werkt ook kostenbesparend. Bovendien is het in het belang van uw kinderen om zo goed mogelijk samen afspraken te maken om uw ouderrelatie na de scheiding vorm te kunnen geven.

HOE WERKT HET?
Als u in overleg afspraken heeft gemaakt, dan moet u deze afspraken laten vastleggen in een scheidingsconvenant. Op basis van dit convenant wordt bij de rechter een gemeenschappelijk verzoekschrift ingediend. De rechter doet na enige tijd uitspraak. De uitspraak van de rechter wordt daarna ingeschreven bij de gemeente waar het huwelijk gesloten is. Pas na deze inschrijving bent u officieel gescheiden.

Wanneer het u, ook met behulp van adviseurs, niet lukt om in overleg tot afspraken te komen, dan kan één van beiden via een advocaat een uitspraak aan de rechter vragen. De advocaat dient dan een eenzijdig verzoekschrift namens één van de partners in. Door de rechtbank wordt het verzoek naar de andere partner verstuurd. Deze partner kan via een advocaat verweren. Uiteindelijk stelt de rechtbank een beschikking vast. Deze beschikking wordt in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven.

Hoeveel tijd het gehele traject gaat kosten, is afhankelijk van diverse factoren. Meer hierover leest u bij de vraag: ‘Hoe lang duurt een scheidingstraject?’.

HOE WERKT HET WANNEER IK SAMENWOON?
Ook samenwoners bestaat de mogelijkheid hun afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. U hoeft niet naar de rechter te gaan om de samenleving te verbreken. Wel is het raadzaam om via een notaris of advocaat een titel te behalen. Deze executoriale titel kan handig zijn als in de toekomst bijvoorbeeld betalingsafspraken niet worden nagekomen.

De duur van een echtscheidingstraject is afhankelijk van diverse factoren, namelijk:
• Kunt u samen afspraken maken?
• Kunt u compromissen zoeken of wilt u juist het onderste uit de kan halen?
• Kiest u voor een gezamenlijke adviseur of heeft u ieder een eigen adviseur?
• Wordt er een eenzijdig of een gemeenschappelijk verzoekschrift ingediend?

Bedenk dat bij een gemeenschappelijk verzoek het rechtbanktraject kort en overzichtelijk is. De afspraken zijn immers al gemaakt, in het voortraject is het meeste werk dus al verricht. Een eenzijdig verzoek kost veel meer tijd bij de rechtbank. Eerst wachten op het verweer, daarna de mondelinge behandeling, eventueel een tussenbeschikking, zo nu en dan een hoger beroep of nader onderzoek.

Het is uw keuze wie u wilt inschakelen bij het regelen van uw scheiding. Er er is keuze genoeg: een advocaat , een mediator of een andere deskundige, zoals de Scheidingsplanner Amstelveen. Hier leest u meer over Hoe kan ik de scheiding regelen?

Het is vaak lastig om samen met uw partner afspraken te maken over de scheiding. Emoties hebben meestal de hoofdrol en hierdoor is het gewoonweg moeilijk om samen beslissingen te nemen. Maak dus een weloverwogen beslissing of u de scheiding in overleg met uw ex-partner wilt regelen, of dat u ieder een eigen adviseur inschakelt. Lees meer over Regelen we de scheiding samen of alleen?.

Na de echtscheiding bent u voor de schulden die uw ex-partner NA de scheiding maakt niet meer aansprakelijk. Maar let op, na de scheiding kunt u voor de schulden die uw ex-partner TIJDENS het huwelijk heeft gemaakt nog wel aansprakelijk zijn. Ook al heeft u deze schulden eerlijk verdeeld!

Als uw ex-partner zijn/haar deel van de schuld niet voldoet, kunnen schuldeisers bij u de stoep staan. Leg daarom om in het echtscheidingsconvenant de onderlinge afspraken over de schulden goed vast!

U kunt de verzekering aan één van beiden toedelen, waarbij de waarde verrekend wordt met de andere partner.

AFKOPEN VAN EEN LEVENSVERZEKERING
Heeft u het geld van de levensverzekering nodig na de scheiding, dan kunt u de verzekering afkopen. U kunt de verzekeraar vragen wat de opgebouwde waarde van de verzekering is en deze waarde deelt u dan met uw ex-partner. Deze afkoop kan wel fiscale consequenties hebben, omdat u de verzekering eerder beëindigt. Wellicht moet u belasting betalen over een gedeelte van de afkoopwaarde.

Het komt voor dat de opgebouwde waarde van de verzekering tegenvalt. Zeker als de verzekering nog maar kort geleden is afgesloten. Dit komt doordat de verzekeraar in de eerste jaren van de verzekering een aanzienlijk deel van het spaarbedrag inhoudt als kosten. In de latere jaren zijn die kosten veel lager.

SPLITSEN VAN EEN LEVENSVERZEKERING
Bij het splitsen van een levensverzekering met waardeopbouw, verdeelt de verzekeraar als het ware de opgebouwde waarde en de premie die u gezamenlijk betaalde. U kunt dan zelf beslissen of u uw deel van de verzekering alsnog wilt afkopen of dat u de verzekering wilt laten doorlopen en het spaarpotje verder vult.

BEGUNSTIGDE VAN DE VERZEKERING
Mocht u de levensverzekering laten doorlopen, dan is het goed om te kijken wie de begunstigde van de verzekering is. De begunstigde is degene die het verzekerde bedrag ontvangt als u komt te overlijden. Een scheiding kan aanleiding zijn om de begunstiging te veranderen. Anders zou wellicht uw ex-partner de uitkering krijgen van de verzekering waar u aan betaalt.

PREMIEVRIJ MAKEN VAN DE VERZEKERING
Heeft u maandelijks geen geld meer over om de premie te blijven betalen, maar heeft u de opgebouwde waarde niet direct nodig, dan is het mogelijk de verzekering premievrij te maken. U betaalt dan geen premie meer, maar de opgebouwde waarde blijft bij de verzekeraar staan tot het einde van de looptijd van de verzekering. Dit kan wel fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld dat op de einddatum de uitkering gedeeltelijk belast wordt.

Of het afkopen van uw levensverzekering fiscale gevolgen heeft, hangt van verschillende zaken af:
• Welke verzekering heeft u?
• Wanneer heeft u de verzekering gesloten?
• Hoe betaalt u de premie?
• Wat is de looptijd van de verzekering?

Er zit vooral veel verschil tussen een normale levensverzekering en een levensverzekering die gekoppeld is aan uw hypotheek en die omschreven is als Kapitaalverzekering Eigen Woning.

KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW)
Is uw levensverzekering gekoppeld aan uw hypotheek, dan is er wellicht sprake van een Kapitaalverzekering Eigen Woning. Als u bij het betalen van de premie hiervan aan bepaalde voorwaarden voldoet, valt deze KEW voor uw aangifte in Box 1.
Deze KEW is dus vrijgesteld van vermogensbelasting.

NORMALE LEVENSVERZEKERING
De opgebouwde waarde van een normale levensverzekering valt onder uw belastingaangifte in Box 3. Komt de opgebouwde waarde boven de vermogensvrijstelling uit, dan betaalt u over het meerdere vermogensbelasting. Het afkopen van deze verzekeringen heeft geen fiscale gevolgen.

Na de scheiding verandert uw situatie en waarschijnlijk ook de premiebetaling. Als u de polis afkoopt, is het mogelijk dat u inkomstenbelasting gaat betalen over de opgebouwde waarde.

Wij helpen u om inzicht te krijgen in alle vragen die bij een echtscheiding spelen en denken daarbij vanuit úw belangen. Wij geven daarbij een eerlijk advies over of u bij ons aan het goede adres bent. Zo niet, dan verwijzen wij u door. Zo ja, dan maken wij met u een stappenplan om u door uw echtscheiding heen te helpen. En uiteraard beantwoorden wij al uw (financiële) vragen, gaan we de emoties niet uit de weg en geven wij u inzicht in uw nieuwe financiële toekomst.

Waarom de Scheidingsplanner Amstelveen

Burt Tenhof van Noorden | Scheidingsplanner Amsterdam & Amstelveen

 

 

 

 

Wij bieden u een totaaloplossing voor elke scheiding. Dus wat uw verhaal ook is, wij hebben altijd een aanpak die bij u past. Daarnaast zijn wij anders dan anderen. Wij regelen uw scheiding niet alleen juridisch, maar juist ook op financieel én fiscaal gebied. Hiervoor hebben wij alle kennis zelf in huis en dat maakt onze aanpak uniek. Wij gaan dus een stap verder dan een advocaat of mediator tegen een concurrerende prijs.

Lees verder

Gratis scheidingsboekje

Wilt u weten wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis scheidingsboekje aan. In ons boekje vindt u alle informatie in heldere en duidelijke taal beschreven. 
Bestel hier uw gratis exemplaar.

Meer weten of een afspraak maken?

Bel 020 – 345 33 01 of vul uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

[si-contact-form form=’1′]